Construct Network in Counselling for Trauma

Construirea Rețelei de Specialiști în Consilierea Traumei

Despre noi

Proiectul CONNECT își propune transferul de cunoștințe și competențe specifice prin formarea specialiștilor care activează în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice, printr-o viziune şi concepţie unitară, cu accent pe parteneriat şi colaborare în reţea.

Detalii »

Finanțat de

Ministerul Justitiei, Norway Grants

Proiect finanţat printr-un grant acordat de Norvegia în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014.